MISSIE & VISIE 

MISSIE


Algemene clubmissie 


Dosko is een voetbalclub die zich ten dienste stelt van jongeren, jongvolwassenen en volwassenen die op een leuke en verantwoorde manier hun hobby willen uitoefenen.


Op die manier willen we elk lid de kans bieden om te genieten van de lichamelijke en psychosociale voordelen die sporten (voetbal spelen) met zich meebrengt! Plezier beleven zowel tijdens wedstrijden als trainingen is dan ook prioritair!


Jongeren willen wij op die manier ook vormen als mens door hen op een correcte manier met elkaar te laten samen werken, hen te leren omgaan met afspraken, hen verantwoordelijkheid te geven, …


Ons ultieme hoofddoel is en blijft mensen te doen groeien en bloeien, mensen de kans bieden om deel uit te maken van onze club en zich er mee te identificeren! Dosko Beveren wil al zijn leden en sympathisanten de kans bieden om door middel van het voetbalspel mooie momenten te beleven en samen mooie herinneringen te creëren.
VISIE


Algemene clubvisie


Eerste elftal


De kern van het eerste elftal moet steeds uit minstens 50% eigen opgeleide jeugdspelers bestaan! De ambitie is om in tweede provinciale aan te treden echter zonder toegevingen te doen aan bovenstaande voorwaarde. Wij willen dat spelers zich in ons eerste elftal blijven ontwikkelen en progressie maken en zullen blijven inzetten op omkadering en begeleiding van de (jonge) spelers in de A-kern. Het eerste elftal moet zich blijven ontwikkelen als een voorbeeld (zowel individueel als collectief) voor de jeugdspelers en jeugdteams!


De jeugdwerking


Eerst en vooral willen wij jongeren plezier laten beleven aan het sporten (voetballen). We willen een omgeving creëren waarin jongeren zich veilig voelen. Wij willen ook blijven inzetten op een breed-motorische vorming en op die manier niet alleen goede voetballers, maar ook goede atleten opleiden. Om vakmanschap aan te bieden, dagen wij onszelf uit om blijvend te groeien in de begeleiding/opleiding die wij aanbieden.


Communicatie


De schriftelijke communicatie van en naar ouders en spelers verloopt via ProSoccerData. We willen de ouders en spelers op de hoogte houden van onze visie en onze manier van werken. We willen ons ook naar de buitenwereld profileren en onze werking in de kijker zetten. Daarom zetten we verder in op het gebruik van sociale media om onze werking in de kijker te plaatsen. Onze website dient nieuwe leden voldoende te informeren.Visie op de jeugdopleiding


Functie op psychosociaal vlak


Dosko Beveren stelt zichzelf als allerbelangrijkste doel actief bij te dragen aan het welbevinden van onze (jeugd)spelers. Trainen en wedstrijden spelen moet leuk zijn voor de kinderen. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat het uitoefenen van een teamsport ook vele voordelen biedt op sociaal vlak.


Functie op vlak van gezondheid


De jeugdtrainingen willen wij aanpassen aan de noden van elke leeftijdscategorie / elk individu. We zetten in op het opleiden van betere bewegers met en zonder bal. We willen een zo breed mogelijke motorische ontwikkeling.


Functie op sportief vlak


Wij willen enkel eigen opgeleide jeugdspelers in het beloftenelftal en minstens 50% in het eerste elftal. Om dit te bereiken willen we een zo goed mogelijke jeugdopleiding zijn! Wij willen ook een club zijn die zijn opleiders in raad en daad bij staat door het aanbieden van interne opleidingen. Wij zetten graag in op lokale verankering, wij willen graag dat onze club een prominente plaats inneemt in het sociaal weefsel van de lokale gemeenschap! We verliezen nooit uit het oog dat jeugd en séniors één geheel zijn: Samen Dosko!Door Onderlinge Samenwerking Komt Overwinning